MVO.

Samen groots in duurzaamheid.

Onze totaaloplossingen vragen om een brede blik. Om een visie waarin duurzaamheid meer is dan milieu. Bij Nijkamp kijken we naar het grotere geheel: duurzaamheid betekent voor ons ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dus gaan wij ook duurzaam om met onze medewerkers, kopen we materialen milieubewust in, kiezen we voor duurzame grondstoffen en zijn we eerlijk en transparant naar partners, opdrachtgevers en medewerkers.

In onze visie moeten milieu en business in balans zijn. We streven naar een economisch gezonde bedrijfsvoering én ondernemen met oog voor het milieu, toekomstige generaties en ethische en sociale aspecten.

CO₂-Prestatieladder.

Bij Nijkamp werken we volgens de CO₂-Prestatieladder. Dat geeft ons inzicht in onze uitstoot. Daardoor weten we wat onze CO₂-footprint is en wat onze belangrijkste emissiebronnen zijn – essentiële informatie om energiebesparingen te realiseren.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 3. Dat houdt in dat wij elk half jaar ons energiebeleid, onze CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren. In 2018 hebben we voor het eerst onze CO₂-footprint berekend.

A | INZICHT

Inzicht is de basis voor energiebesparingen. Daarom hebben we bij Nijkamp ons energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies. Nu weten we de uitstoot per energiestroom – de basis voor effectieve besparingsdoelstellingen.

B | REDUCTIE

Wij hebben onze CO₂-reductiedoelstellingen vertaald naar duidelijke reductiemaatregelen. Elk half jaar worden deze beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Bij Nijkamp communiceren we elk half jaar publiekelijk over ons energiereductiebeleid. We geven aan welke inzichten we hebben opgedaan, welke reductie we hebben gerealiseerd en aan welke duurzame initiatieven we deelnemen.

D | PARTICIPATIE

Onze complete sector moet zo min mogelijk CO₂ uitstoten. Dan is de impact pas echt groots. Om sectorbrede reductie te stimuleren, nemen wij actief deel aan initiatieven zoals Nederland CO₂ Neutraal.