Projecten.

HDD kruising Amsterdamse Straatweg

In Utrecht realiseert Eneco in vier jaar tijd een nieuw warmteleidingtracé tussen het Merwedekanaal en Overvecht. Nijkamp is door Van Vulpen ingeschakeld om de boorstrengen samen te stellen. Een groots project met een uitdagende gestuurde boring van maar liefst 380 meter lang.

Bekijk project
Project Amsterdamse Straatweg Utrecht

Vernieuwen warmteleidingen Vlasmarktbrug Rotterdam

De Vlasmarktbrug ligt in een van de drukste winkelstraten van Rotterdam; de Hoogstraat. In opdracht van Eneco zorgden wij voor de vernieuwing van de warmteleidingen in de brug. Tijdens het project maakten we, vanwege beperkte ruimte en complexiteit, gebruik van Lebit isolatie, een bijzondere, bewezen techniek die niet vaak meer gebruikt wordt.

Bekijk project
Vlasmarktbrug Rotterdam Lebit

Aorta Amsterdam

In Amsterdam verzorgden we, voor onze opdrachtgever Vattenfall, het complete traject voor de aanleg van een nieuwe warmteleiding tussen AEB en bufferstation Amsterdam Noordwest. Dit om de warmtegroei in de regio te faciliteren. Met deze nieuwe warmteleiding, Aorta genaamd, ontstaat leidingredundantie waarmee leveringszekerheid bij onderhoud of calamiteiten wordt gewaarborgd.

Bekijk project
Aorta Amsterdam

Aanleg warmtenetwerk Poeldijk

In Poeldijk, regio Westland werken we aan een groots project. We ontwerpen en realiseren een compleet warmtenetwerk. Met in totaal 40 kilometer tracé. Er wordt een duurzaam warmtenetwerk aangelegd waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte (geothermie). De warmte wordt geleverd aan de tuinders, actief in kassenteelt, in de regio Westland. Zo zijn ze minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en wordt er minder CO2 uitgestoten.

Bekijk project
Project Poeldijk Nijkamp

Aanleg tracé Amersfoort

Wederom een groots project. Dit keer in Amersfoort. Namelijk; de aanleg van 26 kilometer primair warmteleidingtracé. Gemeente Amersfoort streeft ernaar om nog voor 2030 gasvrij te zijn. Overstappen op slimme groene warmtenetten is daardoor een belangrijke stap die past bij dat streven. Aan ons de taak om deze nieuwe warmte-infrastructuur die gebruik maakt van biowarmte, restwarmte, aardwarmte en zonnewarmte aan te leggen.

Bekijk project
Aanleg Warmtenet Amersfoort - Nijkamp

Verlegging Colosseumweg

Deze keer werken we Samen Groots in Rotterdam. Groots, maar ook complex omdat er veel verschillende stakeholders werkzaamheden verrichten. Ook worden er in de ondergrond aanpassingen gedaan aan veel verschillende disciplines. Één van deze disciplines is de stadsverwarming van Vattenfall. Het project voor Nijkamp betreft het gefaseerd verleggen van een primaire leiding DN300/450. De eerste fase betreft het aanleggen van ± 405 meter tracé inclusief het maken van een overkluizing bij de ingang van een ondergrondse Parkeergarage. Deze leiding wordt gekoppeld en in bedrijf genomen. De vervallen leiding wordt hierna gerooid en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Bekijk project
 Opdrachtgever: Vattenfall N.V.  Omgeving: Knooppunt aan de Colosseumweg in Rotterdam tijdens een uitgebreide reconstructie in de nabijheid van de Kuip en dicht bij de Maas.  Samen Groots: Het gemeentelijke multidisciplinaire project en de vele stakeholders vereisen dat we samenwerken met Vattenfall om ons werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren, binnen de gestelde deadlines en met zo min mogelijk overlast voor andere partijen in het gebied. De planningen en werkvolgordes van alle betrokken partijen zijn tijdens de uitvoeringsperiode regelmatig aangepast vanwege de aanwezigheid van meerdere partijen op hetzelfde bouwterrein. We hebben onze flexibiliteit en probleemoplossende vaardigheden kunnen aantonen door deze veranderingen. Een deel van het traject valt binnen een gebied met grondverontreiniging. Om deze reden nemen we alle benodigde maatregelen volgens de CROW400-norm. Het gebied ligt dicht bij de Maas, waardoor het laatste deel van het project in een waterkering moet worden uitgevoerd. Hierbij moeten we voldoen aan de NEN 3651-voorwaarden. Terwijl we een overkluizing van 25 meter in één geheel plaatsen, zullen we een 200-tons telekraan gebruiken.  Tijdspad: Geplande technische oplevering: medio november 2023.