Aanleg tracé Amersfoort.

Aanleg warmteleidingtracé in Amersfoort

Wederom een groots project. Dit keer in Amersfoort. Namelijk; de aanleg van 26 kilometer primair warmteleidingtracé. Gemeente Amersfoort streeft ernaar om nog voor 2030 gasvrij te zijn. Overstappen op slimme groene warmtenetten is daardoor een belangrijke stap die past bij dat streven. Aan ons de taak om deze nieuwe warmte-infrastructuur die gebruik maakt van biowarmte, restwarmte, aardwarmte en zonnewarmte aan te leggen.

Opdrachtgever:
Warmtenet Amersfoort

Omgeving:
Geheel Amersfoort

Samen Groots:
We zijn van begin tot het eind betrokken bij dit project. We werken gedurende het de hele rit nauw samen met de opdrachtgever; Warmte Bedrijf Amersfoort. Onze expertise draagt in belangrijke mate bij aan een snelst mogelijke realisatie van een geheel nieuw functionerend warmtenet alsmede een zo kort en zo min mogelijke overlast voor de omgeving. Dat is best een uitdaging gezien we te maken hebben met een overvolle ondergrond. Er moeten diverse waterwegen en spoorverbindingen worden gepasseerd.

Bijzonder aan dit project is dat Warmtenet Amersfoort het eerste warmtenet in Nederland is waar Greenpipe van Logstor wordt toegepast. Greenpipe is als conventionele leidingen maar dan met een gerecyclede PE-mantel. Dit maakt het niet alleen milieuvriendelijk, maar ook kosteneffectief en duurzaam.

Tijdspad:
2022-2027

Aanleg warmteleidingtracé Amersfoort - project Nijkamp2
Aanleg warmteleidingtracé Amersfoort - project Nijkamp
Aanleg warmteleidingtracé Amersfoort - project Nijkamp
Aanleg warmteleidingtracé Amersfoort - project Nijkamp