Aanleg warmtenetwerk Poeldijk.

Aanleg Warmtenetwerk Polanen en Wippolderlaan

In Poeldijk, regio Westland werken we aan een groots project. We ontwerpen en realiseren een compleet warmtenetwerk. Met in totaal 40 kilometer tracé. Er wordt een duurzaam warmtenetwerk aangelegd waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte (geothermie). De warmte wordt geleverd aan de tuinders, actief in kassenteelt, in de regio Westland. Zo zijn ze minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en wordt er minder CO2 uitgestoten.

Opdrachtgever:
Warmte Netwerk Westland (WNW)

Omgeving:
Noordelijk deel van het Westland

Samen Groots:
Als Nijkamp zijn we betrokken bij het volledige proces. Van ontwerp tot uitvoer. Om te realiseren wat door het bouwteam wordt ontworpen, is een goede samenwerking en expertise van de medewerkers nodig. Samen maken we van het ontwerp een volledig actief leidingnetwerk.

De bereikbaarheid en omgeving van het project vormen een uitdaging. Het gebied moet ten alle tijden bereikbaar blijven. We denken mee en streven naar minimale overlast tijdens onze werkzaamheden.

We werken samen met de opdrachtgever, stakeholders en een andere aannemer tijdens dit project. We benutten de kansen. Met alle partijen vormen we een team, waardoor we samen dit complexe project goed kunnen volbrengen.

Tijdspad:
2022 – 2025

Project Poeldijk Nijkamp