Verlegging Colosseumweg.

Rotterdam Verlegging Colosseumweg

Deze keer werken we Samen Groots in Rotterdam. Groots, maar ook complex omdat er veel verschillende stakeholders werkzaamheden verrichten. Ook worden er in de ondergrond aanpassingen gedaan aan veel verschillende disciplines. Één van deze disciplines is de stadsverwarming van Vattenfall. Het project voor Nijkamp betreft het gefaseerd verleggen van een primaire leiding DN300/450. De eerste fase betreft het aanleggen van ± 405 meter tracé inclusief het maken van een overkluizing bij de ingang van een ondergrondse Parkeergarage. Deze leiding wordt gekoppeld en in bedrijf genomen. De vervallen leiding wordt hierna gerooid en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Project Rotterdam Vattenfall Nijkamp

Opdrachtgever:
Vattenfall N.V.

Omgeving:
Knooppunt aan de Colosseumweg in Rotterdam tijdens een uitgebreide reconstructie in de nabijheid van de Kuip en dicht bij de Maas.

Samen Groots:
Het gemeentelijke multidisciplinaire project en de vele stakeholders vereisen dat we samenwerken met Vattenfall om ons werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren, binnen de gestelde deadlines en met zo min mogelijk overlast voor andere partijen in het gebied. De planningen en werkvolgordes van alle betrokken partijen zijn tijdens de uitvoeringsperiode regelmatig aangepast vanwege de aanwezigheid van meerdere partijen op hetzelfde bouwterrein. We hebben onze flexibiliteit en probleemoplossende vaardigheden kunnen aantonen door deze veranderingen.

Een deel van het traject valt binnen een gebied met grondverontreiniging. Om deze reden nemen we alle benodigde maatregelen volgens de CROW400-norm.

Het gebied ligt dicht bij de Maas, waardoor het laatste deel van het project in een waterkering moet worden uitgevoerd. Hierbij moeten we voldoen aan de NEN 3651-voorwaarden. Terwijl we een overkluizing van 25 meter in één geheel plaatsen, zullen we een 200-tons telekraan gebruiken.

Tijdspad:
Geplande technische oplevering november 2023.

 Opdrachtgever: Vattenfall N.V.  Omgeving: Knooppunt aan de Colosseumweg in Rotterdam tijdens een uitgebreide reconstructie in de nabijheid van de Kuip en dicht bij de Maas.  Samen Groots: Het gemeentelijke multidisciplinaire project en de vele stakeholders vereisen dat we samenwerken met Vattenfall om ons werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren, binnen de gestelde deadlines en met zo min mogelijk overlast voor andere partijen in het gebied. De planningen en werkvolgordes van alle betrokken partijen zijn tijdens de uitvoeringsperiode regelmatig aangepast vanwege de aanwezigheid van meerdere partijen op hetzelfde bouwterrein. We hebben onze flexibiliteit en probleemoplossende vaardigheden kunnen aantonen door deze veranderingen. Een deel van het traject valt binnen een gebied met grondverontreiniging. Om deze reden nemen we alle benodigde maatregelen volgens de CROW400-norm. Het gebied ligt dicht bij de Maas, waardoor het laatste deel van het project in een waterkering moet worden uitgevoerd. Hierbij moeten we voldoen aan de NEN 3651-voorwaarden. Terwijl we een overkluizing van 25 meter in één geheel plaatsen, zullen we een 200-tons telekraan gebruiken.  Tijdspad: Geplande technische oplevering: medio november 2023.
 Opdrachtgever: Vattenfall N.V.  Omgeving: Knooppunt aan de Colosseumweg in Rotterdam tijdens een uitgebreide reconstructie in de nabijheid van de Kuip en dicht bij de Maas.  Samen Groots: Het gemeentelijke multidisciplinaire project en de vele stakeholders vereisen dat we samenwerken met Vattenfall om ons werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren, binnen de gestelde deadlines en met zo min mogelijk overlast voor andere partijen in het gebied. De planningen en werkvolgordes van alle betrokken partijen zijn tijdens de uitvoeringsperiode regelmatig aangepast vanwege de aanwezigheid van meerdere partijen op hetzelfde bouwterrein. We hebben onze flexibiliteit en probleemoplossende vaardigheden kunnen aantonen door deze veranderingen. Een deel van het traject valt binnen een gebied met grondverontreiniging. Om deze reden nemen we alle benodigde maatregelen volgens de CROW400-norm. Het gebied ligt dicht bij de Maas, waardoor het laatste deel van het project in een waterkering moet worden uitgevoerd. Hierbij moeten we voldoen aan de NEN 3651-voorwaarden. Terwijl we een overkluizing van 25 meter in één geheel plaatsen, zullen we een 200-tons telekraan gebruiken.  Tijdspad: Geplande technische oplevering: medio november 2023.
 Opdrachtgever: Vattenfall N.V.  Omgeving: Knooppunt aan de Colosseumweg in Rotterdam tijdens een uitgebreide reconstructie in de nabijheid van de Kuip en dicht bij de Maas.  Samen Groots: Het gemeentelijke multidisciplinaire project en de vele stakeholders vereisen dat we samenwerken met Vattenfall om ons werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren, binnen de gestelde deadlines en met zo min mogelijk overlast voor andere partijen in het gebied. De planningen en werkvolgordes van alle betrokken partijen zijn tijdens de uitvoeringsperiode regelmatig aangepast vanwege de aanwezigheid van meerdere partijen op hetzelfde bouwterrein. We hebben onze flexibiliteit en probleemoplossende vaardigheden kunnen aantonen door deze veranderingen. Een deel van het traject valt binnen een gebied met grondverontreiniging. Om deze reden nemen we alle benodigde maatregelen volgens de CROW400-norm. Het gebied ligt dicht bij de Maas, waardoor het laatste deel van het project in een waterkering moet worden uitgevoerd. Hierbij moeten we voldoen aan de NEN 3651-voorwaarden. Terwijl we een overkluizing van 25 meter in één geheel plaatsen, zullen we een 200-tons telekraan gebruiken.  Tijdspad: Geplande technische oplevering: medio november 2023.