Warmte-koude techniek.

Totaaloplossingen voor warmte-koudesystemen.

Duurzame energievoorziening. Dat is altijd onze ambitie. Nijkamp is gespecialiseerd in duurzame totaaloplossingen. Zoals energie-efficiënte warmtenetten die over lange afstanden energie transporteren. Wij verzorgen alles voor een duurzame energiehuishouding, van transportleidingen tot aan de aansluitingen. Voor woningen en bedrijven. Samen met onze partners zorgen we dat iedereen kan beschikken over groene energie zoals aardwarmte, zonnewarmte, restwarmte van energiecentrales en afvalverwerkingsinstallaties. Deze duurzame energievoorziening noemen we ook wel een warmtenet of stadsverwarming.

Lees meer

Alles voor warmtenetten.

Van ontwerp tot engineering en van uitvoering tot onderhoud. Bij Nijkamp leveren we een oplossing voor de gehele keten rond het ontwerp en de aanleg van een warmtenet. Daarbij kijken we verder dan het hier en nu: is een warmtenet bijvoorbeeld wel rendabel te maken? We denken mee en voeren uit. Niet alleen bij ontwerp en aanleg, maar ook bij alle dienstverlening daaromheen: van het bodemonderzoek tot de vergunningsaanvraag. Totaaloplossingen in optima forma.

Lees minder

Beheer en onderhoud.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom passen wij vroegtijdige diagnostiek toe. Hiermee kunnen we nauwkeurig bepalen wanneer beheer en onderhoud van warmte-koudesystemen nodig is en de planning daarop afstemmen. Zo voorkomen we toekomstige storingen en lekkages. Met minimale kosten en overlast voor bewoners als resultaat.

Lees meer

Monitoren, analyse en isolatiemetingen
Wij starten de leidingdiagnose zo vroeg mogelijk. Dan kunnen we het netwerk vanaf het eerste gebruik monitoren. Daarna meten we het systeem periodiek door met impuls reflectiemetingen. We analyseren alle verzamelde gegevens en vergelijken deze met de vooraf opgestelde parameters, voor onder andere de:

  • Bodemtemperatuur
  • Leidingtemperatuur
  • Druk in de leiding
  • TDR-metingen
  • De weerstand van de meetdraden in de isolatie

Elk isolatiemateriaal is blootgesteld aan andere hoeveelheden vocht, vuil, corrosie, chemicaliën en trillingen. Om de status van leidingen in de gaten te houden, meten we al deze aspecten met een weerstandmeting. Daardoor kunnen we gericht aangeven wanneer we een storing of lekkage verwachten en welk onderhoud wanneer nodig is.

Reparaties van lekkages.

Lekkage in bestaande warmte- en koudeleidingen kunnen we snel, gericht oplossen. Daarvoor hebben we een speciale afdeling Storing & Onderhoud. In de loop der jaren hebben deze specialisten hun eigen, unieke opsporingsmethodes ontwikkeld. Daarmee kunnen ze tot op de meter nauwkeurig het lek detecteren.

De afdeling Storing & Onderhoud voert eerst een voorlokalisatie uit. Daarna volgt de preciezere meting om de exacte storingslocatie te bepalen. Daardoor is een storing snel gevonden en opgelost. Het resultaat? Minimale overlast voor de omgeving en maximale energie- en kostenbesparing.

Lees minder